خواص شگفت انگیز انار

میتوان گفت تاکیدى که از جانبپیشوایان دینى درباره خوردن انواع انار (شیرین و ترش و شیرین ) رسیده درباره هیچمیوه دیگرى نیامده است . در حدیثى از امام صادق (ع ) چنین نقل شده کهفرمود:
علیکم بالرمان فانه لمیاکله جائع الا اجزاه و لا شبعان الا امراه

http://www.salamatcity.persianblog.ir


از انار استفاده کامل ببرید زیرا اگرشخص گرسنه آنرا بخورد، او را کفایت مى کند و اگر شخص سیر بخورد اشتها آور است .
1- تقویت قوه باه
2- نیکویى رخسار، در مورد تقویت باه مى گویند.
املاح آب انار چون به صورت ترکیب با مواد آلى است زود جذبشده و در راشیتیسم و کم خونى و ضعف اعصاب و تقویت عمومى بدن مورد مصرف دارد

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 56 بازدید