خواص شگفت انگیز گل ختمى

گل ختمى گیاهى اس که گاهى ارتفاعآن به یک مترونیم مى رسد، ساقه آن گرد و داراى رنگ سبز پریده و پوشیده از کرکهاىنرمى است .
برگهاى ختمى ضخیم و داراى کرک و سفید رنگ و زاویه دار مى باشد، ریشهگل ختمى گرد و دودکى شکل و در خارج از خاک سفید رنگ است و داراى نشاسته ، صمغ ،ماده ملونه زردرنگ ، مواد سفیده اى ، آسپاراژین ، تیائین ، تانن و روغن به مقدارثابت مى باشد گل ختمى در ماه تیر و مرداد گل مى دهد و گلهاى آن بزرگ و به رنگ سفیدیا صوتى مى باشد.
گل ختمى هر چند مصارف گوناگونى در استعمالات داخلى دارد ولىموارد استعمال خارجى آن نیز حائز اهمیت است ، خواص استعمالات خارجى آن نظیر گلبنفشه است .
در اسلام از گل ختمى بعنوان یکى از بهترین چیزهایى که باعث شستشوىسر و صورت است ، نامبرده شده و خواصى براى آن دراین قسمت بیان گردیده :
1- قال امیر المومنین (ع)غسلالراس بالختمى یذهب بالدرن و ینفى الاقذار
على (ع ) فرمود: شستشوى سربا ختمى ،چرک و کثافات را از بین مى برد.
2- سمعت ابالحسن (ع)غسل الراس باالختمى یوم الجمعة من السنة و یحسن الشعرو البشر، و هو امان من الصداع
امامهشتم میفرماید: شستشو دادن سر را با گل ختمى در روز جمعه جزو دستورات پیغمبر اسلام(ص ) است علاوه بر این داراى خواصى است مانند اینکه موها و صورت را زیبا مى نماید،و از سردرد جلوگیرى مى کند.
حمام تسکیندهنده
گل و ریشه ختمى چون در آب خیس شود، لعاب زیادى از آن بیرونمى آید که آنرا براى شستشوى بدن بکار مى برند و گاهى حمام ته نشین به آن میگریند،این قسم حمام تسکین دهنده است و در موردى که پوست ، خارش داشته باشد و یاورم کردهباشد مفید خواهد بود
براى شستشوى زخمها، سابقا از مطبوخ گل ختمى استفاده مىکردند، و هنوز هم براى زرد زخم ، معمول است و هیچ یک از داروهاى گران قیمت امروز،جاى آن را نگرفته است

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 68 بازدید
دلتنگی های یک عمه

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم. عیدتان مبارک[گل][گل][گل]