خواص شگفت انگیز چغندر

گیاهى است داراى برگهاى پهن ،بیخ آن درشت و گلوله مانند یا مخروطى شکل بر دو قسم است : چغندر رسمى ، چغندر فرنگى، و چغندر قند.
چغندر رسمى درشت و شیرین است و پخته آن را مى خورند و خام آن بهمصرف تغذیه حیوانات علفخوار مى رسد، چغندر فرنگى پوست و مغزش ‍ سرخ رنگ است و چندانشیرین نیست و در پختن بعضى خوراکها به کار میرود چغنر قند که آن را چغندر صنعتى هممى گویند مخروطى شکل است و تا عمق سى سانتیمتر یا بیشتر در زمین فرو مى رود، پوست ومغزش سفید و بطور متوسط از 14 تا 18 درصد داراى ماده قندى مى باشد و در کارخانههایى قند سازى براى ساختن قند به کار مى رود.
چغندر سرشار از ویتامین هاى (آ و ب و ث ) و داراى مقدارزیادى قند مى باشد، و خنک و سرد و اشتهاآور است ، و به اندازه کافى مقوى است .
داراى اثر رادیو اکتیو است که عمل آن در دستگاه هاضمه بدن قابل توجه و اهمیتمى باشد
از دستوراتاسلامى معلوم مى شود که برگ چغندر بیش از بیخ آن مفید است ، و بیشتر به برگ آناهمیت داده اند: عن ابى الحسن (ع ) قال اطعموا مرضاکم السلقیعنى ورقه فان فیه شفاء ولاداء معه و لا غائله و یهدى نوم المریض
امام هشتم (ع ) فرمودند: به بیماران ،برگ چغندر بدهید زیرا در آن شفاء است ، و هیچگونه درد و رنجى در آن نیست ، و ضمناآرامش در خواب مریض ایجاد مى کند.
مفیدترین و بهترین اعضاء چغندر برگ آن است و بعد ساقه هاىآن و سپس بیخ آن که پخته آن لبو نام دارد.
برگهاى کلفت چغندر سنگین و دیر هضماست ولى در اثر پختن سختى و نفخ آن از بین مى رود، خنکى برگهاى نازک آن زیاد است وقوت غذایى کمترى دارد ولى در عوض دواى بسیار خوبى است
چغندر اثر ملین ، مدر و آرام کننده دارد
عن ابى الحسن (ع )، ان السلق یقمع عرق الجذام و ما دخل الجوف المبرسممثل ورق السلق
حضرت رضا(ع ) فرمودند: چغندر ریشه مرضجذام را نابود مى کند، و براى کسى که مرض ذات الجنب التهاب پرده بین کبد و قلبدارد چیزى بهتر از برگ چغندر نیست .

http://www.salamatcity.persianblog.ir


چغندر به علتداشتن ارسنیک و گوهر شب چراغ و روبیدیم از جذام جلوگیرى مى کند برگ چغندر سحرگاه بىمزه و شامگاه شیرین است ، زیرا در روز با کمک نور آفتاب ، قند مى سازد و شب بهتدریج آن را جهت ذخیره به بیخ خود که انبار آن است میفرستد و به همین جهت است کهاگر برگ آنرا صبح بچینند و میل نمایند جزء سبزیهاى خنک بوده و عصر خنکى کمترىدارد
حضرت رضا(ع ) درکلام دیگرى در کلام دیگرى چغندر را براى بسیارى از امراض تجویز فرمودند و ضمنا آنراگیاهى نیرومند کننده استخوان و رویاننده گوشت بدن معرفى فرمودند.
قال ابوالحسن (ع ) علیک باالسلق ، فانه ینبت على شاطى الفردوس و فیهشفاء من الادواء، و هو یغلظ العظم و ینبت اللحم
چغندر بسیار مقوى و پر قوت است چون قند طبیعى و منیزیم آنزیاد است و این دو ماده اثر زیادى بر روى استخوان بندى و مایعات بدن دارند بعلاوهچغندر مقدارى فسفر و ویتامین (ب ) دارد که این دو ماده براى تسکین و آرام کردناعصاب نقش بزرگى را بازى مى کنند، همچنین چغندر داراى مقدارى ویتامین (ث ) است کهبه علت داشتن همین عناصر مفید و حیات بخش ، براى امراض اعصاب و حتى سرطان و سل ،مصرف آن تجویز مى شود.
چغندر همچنین داراى روبیدیوم مى باشد و این ماده بواسطهخاصیت رادیو اکتیویته اى که دارد در دستگاه هاضمه فوق العاده تاءثیر دارد و به همینعلت است که چغندر را براى اشخاص کم خون یا کسانیکه مبتلا به کمبود املاح معدنى شدهاند تجویز مى کنند
براى آنکه بهاثرات شفابخش چغندر، آب و برگ بیشتر واقف شویم ، ببینیم دانشمندان غذاشناس روز چهمیگویند:
چغندر با آنکه خاصیت مسهلى ندارد معذلکپاک کننده شکم است به هضم غذا کمک مى کند و التهاب معده را فرو مى نشاند.
قندچغندر براى مبتلایان به مرض دیابت خوب نیست ولى در عوض ، خداوند مصلح آن ، یعنىدواى مرض قند را در ساقه و برگ آن قرار داده است ، مشروط به اینکه صبح زود آنرابچینند و در سایه خشک کنند.
خوردن پخته چغندر رعشه را معالجه مى کند، مخصوصا برگسرخ رنگ آن ، اگر آنرا خام با سرکه و خردل بخورید طحال را باز میکند و ورم آنرا فرومى شناند جهت درد پشت و مثانه امراض مقعد مفید است چغندر براى درد کلیه مفید است وداراى مواد ازته ، موادى قندى ، املاح معدنى مانند کلسیم و آهن نیز مى باشد چغندرچه پخته و چه خام مقوى است و با آنکه 17 درصد قند دارد خنک مى باشد و این خاصیت دربرگ آن زیادتر است ، آب لبو براى بهبود التهاب مثانه رفع یبوست و بیماریهاى پوستمصرف مى شود

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 521 بازدید
شاهو

دمت گرم وبت خیلی خوبه به وب ما هم یه سری بزن.[تماس]